80. výročí vyhlazení obcí Lidice a Ležáky

V letošním roce si připomínáme nejen 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, ale i tragický osud vyhlazených obcí LidiceLežáky. Odvaha i oběť členů zahraničního a domácího odboje, včetně dalších zúčastněných osob a jejich rodinných příslušníků je hodna trvalého obdivu a úcty.

U příležitosti výročních dnů 10. června24. června, kdy byly vyvražděny obce Lidice a Ležáky a ze strany nacistické okupační moci panovala snaha umlčet veškeré svědky a zničit vzpomínky na tato místa, zřizuje Národní archiv přístup k digitalizovaným sčítacím operátům těchto obcí z roku 1930. Jedná se o dosud nepublikované archivní dokumenty uložené ve fondu Státní úřad statistický I – Sčítání obyvatelstva ČSR v roce 1930. Právě tyto dokumenty mohou více osvětlit život jednotlivců a rodin, ale i jejich sociální postavení v předválečných letech. Sčítací archy obou obcí jsou předkládány v kompletní podobě, pouze v několika případech bylo nutno (z důvodu dodržení platné legislativy) přistoupit k anonymizaci osobních údajů.

Pevně doufáme, že tento cenný archivní pramen uvítá širší badatelská veřejnost a ocení jej i v kontextu s několika dalšími dokumenty přibližujícími tragický osud Lidic a Ležáků.

 

Karikatura R. Heydricha otisknutá v britském deníku Daily Herald 11. června 1942.

Karikatura R. Heydricha otisknutá v britském deníku Daily Herald 11. června 1942. NA, MV-L, sign. 2-7-38a, kart. 108.