Pracovní návštěva ukrajinských restaurátorek

Ve dnech 23. 10.–3. 11. proběhla v Národním archivu pracovní návštěva ukrajinských konzervátorek a restaurátorek z Ústředního státního archivu veřejných organizací Ukrajiny v Kyjevě.

Cílem návštěvy byla vzájemná výměna zkušeností, která proběhla formou série workshopů, tedy praktických cvičení, zaměřených na různé konzervační a restaurátorské techniky.

Návštěva proběhla v rámci projektu „Záchrana ukrajinského archivního dědictví, sdílení nejlepších postupů při rekonstrukci a výstavbě archivních budov“ v rámci Programu Ministerstva zahraničních věcí „Program Ukrajina 2023“.

Projekt je realizován na základě usnesení vlády č. 855 z 12. října 2022 (Program humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023–2025).

 

Pracovní návštěva ukrajinských restaurátorek Pracovní návštěva ukrajinských restaurátorek Pracovní návštěva ukrajinských restaurátorek Pracovní návštěva ukrajinských restaurátorek