Změna provozní doby Centrální badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci.

 Od 1. března 2019 do odvolání je Centrální badatelna a knihovna Národního archivu v Praze na Chodovci vždy v pátek pro badatele uzavřena. Provozní doba v ostatních dnech zůstává beze změny. Provozní doba badatelny na tř. Milady Horákové není tímto opatřením dotčena.

 

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 18. 12. 2018
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu