ÚLOHA PREZIDENTA BENEŠE V NAŠICH DĚJINÁCH

Tomáš Czernin, místopředseda Senátu PČR
si Vás srdečně dovoluje pozvat na kulatý stůl „ÚLOHA PREZIDENTA BENEŠE V NAŠICH DĚJINÁCH“,
který se uskuteční 20. května 2024 od 13:00 hodin
ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce sídle Senátu PČR.


PROGRAM (PDF)

13:00 –14:30 hodin
Moderátor: Ing. Tomáš Czernin

Zahájení a úvodní slovo
Ing. Tomáš Czernin,
místopředseda Senátu PČR

Obraz Edvarda Beneše z perspektivy rakouských diplomatických dokumentů meziválečné doby
PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.,
FF Jihočeská univerzita a Národní archiv

Od Mnichova k únoru – od Západu k Východu: Prezident Beneš mezi velmocemi v letech 1938-1948
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

S Mnichovem za zády. A také před námi…
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.,
emeritní předseda Senátu PČR

Diskuse
14:30 – 15:00 přestávka

15:00 –16:30 hodin

Benešova „slovanská politika“ aneb Jak třetí republika vyrazila směrem na Východ
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.,
Ústav pro studium totalitních režimů

Prezident Edvard Beneš a státní převrat v únoru 1948
PhDr. Jan Kalous, Ph.D.,
Ústav pro studium totalitních režimů

Diskuse a závěr


Vstup do Valdštejnského paláce, sídla Senátu PČR, bude umožněn od 12:45 hodin z recepce A a bude označen informačními tabulemi z Valdštejnské ulice a z Valdštejnského náměstí. Vstup bude možný pouze pro registrované a potvrzené účastníky. Při vstupu je nutné projít bezpečnostní kontrolou a prokázat se dokladem totožnosti. Prosím Vás o laskavé potvrzení Vaší účasti na adrese cervenclovan@senat.cz do 16. 5. 2024.