Medaile Za zásluhy o české archivnictví pro pracovníky Národního archivu

Při slavnostním ceremoniálu dne 19. října 2022 převzalo z rukou státního tajemníka v ministerstvu vnitra RNDr. Josefa Postráneckého a ředitele Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR PhDr. Daniela Doležala, Ph.D., medaili Za zásluhy o české archivnictví i pět pracovníků Národního archivu. Ministr vnitra Mgr. Vít Rakušan ocenil celoživotní zásluhy těchto kolegů:

Karel Bolomský, prom. hist., emeritní odborný archivář Národního archivu
Mgr. Rudolf Kaďorek, odborný archivář 5. oddělení Národního archivu
PhDr. Lenka Kločková, odborná archivářka a zástupkyně vedoucího 6. oddělení Národního archivu
PhDr. František Štverák, odborný archivář 4. oddělení Národního archivu
Roman Straka, restaurátor 10. oddělení Národního archivu

Všem oceněným blahopřejeme!

 

Medaile Za zásluhy o české archivnictví pro pracovníky Národního archivu Medaile Za zásluhy o české archivnictví pro pracovníky Národního archivuMedaile Za zásluhy o české archivnictví pro pracovníky Národního archivuMedaile Za zásluhy o české archivnictví pro pracovníky Národního archivu