Národní archiv – Informační systém výzkumu, vývoje a inovací

Národní archiv předal v roce 2022 celkem 27 výsledků, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných aktivit VaVaI (výzkum, vývoj a inovace) s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb.
Více informací je k dispozici na portálu IS VaVaI (Informační systém výzkumu, vývoje a inovací), kde je přístup k analýze výsledků výzkumných organizací z let 2017–2021.