Tisková zpráva o mezinárodní konferenci Politika – zájmy – energetika

„Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“

 

Ve dnech 14. a 15. září 2023 proběhla v prostorách Národního archivu konference „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“.

Vědecké setkání vedle hostující instituce spolupořádali Historický ústav Akademie věd České republiky, Filozofická fakulta Jihočeské Univerzity, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa s finanční podporou Strategie AV 21 Akademie věd České republiky, výzkumný program „Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace“.

Organizační výbor tvořili Frank Hadler, David Hubený, Miroslav Šepták, Jaroslav Valkoun a Emil Voráček, který také zahájil celou akci.

Více než 30 odborníků z České republiky, Slovenska, Estonska, Německa, Rakouska, Ukrajiny a USA diskutovalo o vývoji problematiky zajištění paliv a energií v průběhu 20. století ve středu Evropy, souvislostech energetiky, bezpečnosti, zájmů (podnikatelů, společnosti i států), ideologií a politiky v různých společenských systémech. S ohledem na zdravotní a dopravní realitu část referujících vystoupila a diskutovala on-line.

 

„Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“ „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“ „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“ „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“ „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“ „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“ „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“

 

Zvláště lze vyzdvihnout referáty Ľudovíta Hallona (Slovenská akademie věd), Václava PrůchyZbyňka Dubského (oba Vysoká škola ekonomická), Uwe Müllera (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa), Maxmiliana Grafa (Rakouský státní archiv) a Ivana Jakubce (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy). Z Národního archivu se zúčastnili s vlastními příspěvky či v roli moderátorů bloků Pavel Dufek, Pavel Fousek, František Frňka, David Hubený, Naděžda Kruglova, Miroslav Šepták a Adam Zítek. V závěrečné diskusi vystoupili Frank Hadler, Emil Voráček a Pavel Dufek a zhodnotili klady a zápory realizované akce a nastínili možnosti dalšího výzkumu.

Z hostů v auditoriu lze zmínit státního tajemníka v Ministerstvu vnitra Josefa Postráneckého.

Referáty prezentované na konferenci a doplněné o příspěvky zájemců, kteří nemohli na akci vystoupit, budou příští rok publikovány v monotematickém čísle časopisu Paginae historiae.