Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu

Úvodní slovo ministra kultury Mgr. Martina Baxy

Úvodní slovo ministra kultury Mgr. Martina Baxy

 

Dne 20. dubna 2023 se v sále Národního technického muzea v Praze konal pod záštitou Mgr. Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Mgr. Martina Baxy, ministra kultury a prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., dr. h. c., předsedkyně Akademie věd ČR seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu.

Organizátory semináře byl Historický ústav AV ČR, Národní archiv a Národní technické muzeum.

Tématem se stala historická kartografie, především tvorba specializovaných map s odborným obsahem (Nmap), z teoretického i praktického hlediska a prezentace projektů aplikovaného výzkumu, zejména NAKI, kde patří Nmap k významným výsledkům.

Cílem semináře bylo mimo jiné informovat o specializovaných mapách s odborným obsahem, způsobu a úskalích jejich tvorby a o jejich významu pro odbornou i laickou veřejnost.

„Historické (dějepisné) mapy a atlasy provázejí historiografii několik staletí. Odrážejí nejen dobové teoretické, metodologické a faktografické niveau oboru, ale také způsoby kartografického ztvárnění historické tematiky. Od 90. let se intenzívně rozvíjí digitální kartografie. Význam a perspektivy dalšího vývoje digitální historické kartografie podtrhuje i samotný program NAKI Ministerstva kultury ČR, jehož jedním z hlavních výstupů je specializovaná mapa s odborným obsahem (NMap), od NAKI III interaktivní specializovaná mapa (NiMap). Atraktivní formou prezentují výsledky základního i aplikovaného výzkumu a jsou uživateli velmi oblíbené, neboť umožňují přehledně zobrazovat geografické objekty, historické údaje (data, jevy a procesy, proměny hranic, proměny krajiny apod.) a různé grafické, statistické i obrazové informace. Interaktivní mapy napomáhají zlepšení prostorové orientace v různých časových vrstvách. Jako didaktické, osvětové a popularizační pomůcky či výstupy určené širší veřejnosti, jsou elektronické historické a rekonstrukční mapy a atlasy velmi perspektivní,“ řekla prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

V rámci diskuze odborné a laické veřejnosti vzešla řada témat a podnětů pro tvorbu specializovaných map a jejich prezentace veřejnosti, ale i řada otázek na uložení těchto výstupů aplikovaného výzkumu pro další generace.

 

Zahájení semináře ředitelem Národního technického muzea Mgr. Karlem Ksandrem

Zahájení semináře ředitelem Národního technického muzea Mgr. Karlem Ksandrem

Zleva prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. prof. Ing. Pavel Šimek, PhD., ministr kultury Mgr. Martin Baxa, prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. a prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.

Zleva prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. prof. Ing. Pavel Šimek, PhD., ministr kultury Mgr. Martin Baxa, prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. a prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.

Úvodní slovo ředitele Národního archivu PhDr. Ing. Milana Vojáčka, Ph.D.

Úvodní slovo ředitele Národního archivu PhDr. Ing. Milana Vojáčka, Ph.D.