Pozvánka do Jihlavy na XVII. seminář restaurátorů a historiků

Ve dnech 18.–21. listopadu 2019 se v Jihlavě uskuteční v pořadí již XVII. seminář restaurátorů a historiků, zaměřený na problematiku restaurování písemných památek.

Vedle čtyřdenního odborného jednání, které proběhne v prostorách Hotelu Gustav Mahler, se mohou účastníci těšit na prohlídku historické budovy jihlavské radnice, po níž bude následovat koncert pěveckého sdružení Campanula Jihlava, konaný v gotické síni radnice. Součástí programu dále bude tradiční společenské setkání, prohlídka Státního okresního archivu Jihlava. Zájemci by si neměli nechat ujít komentovanou procházku historickým centrem města Jihlavy.

Na letošním semináři se podílejí Moravský zemský archiv v Brně, Moravský zemský archiv v Brně − Státní okresní archiv Jihlava, Národní archiv, Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky a Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu.

Seminář se koná pod záštitou JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy, a MgA. Karolíny Koubové, primátorky statutárního města Jihlavy.

Přihlašování na seminář bylo v souladu s avizovanými propozicemi ukončeno v pondělí 30. září 2019. V případě potřeby či získání podrobnějších informací o programu semináře, o průběhu semináře a o vybraných možnostech ubytování v místě konání semináře neváhejte kontaktovat organizačního garanta semináře Romana Straku, Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4, tel.: 974 847 468, e-mail: roman.straka@nacr.cz.

Děkujeme za Váš o zájem o seminář a na viděnou v Jihlavě.

Přípravný výbor XVII. semináře restaurátorů a historiků