Z historie habsburské linie v Toskánsku

Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915), vědec a cestovatel

Eva Gregorovičová

Biografie habsburského arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského je první česky psanou biografií tohoto významného vědce a cestovatele. Publikace je vyústěním dlouholetého autorčina výzkumu, v první části je věnována pozornost dějinám toskánské sekundogenitury habsburského rodu, ve druhé části samotnému Ludvíku Salvátorovi.

Knihu si můžete objednat zde.