K. und k. Privat- und Familiengüter unter der Regierung von Kaiser Franz Joseph I.

Německá verze knihy Pavla Koblasy pojednává především o majetkových poměrech rakouského císaře Františka Josefa I. v rámci celé habsburské říše, tj. v českých, rakouských a uherských zemích. Jde o popis vývoje císařského majetku především po úmrtí císaře Ferdinanda I.  v roce 1875, kdy došlo po dědickém řízení k předání dalších majetků do rukou Františka Josefa I.

Knihu si můžete zakoupit zde…