Národní archiv přebírá osobní archiv doc. Heleny Třeštíkové

Svou návštěvou nás filmová režisérka a pedagožka Helena Třeštíková poctila 12. března 2024, aby podpisem Darovací smlouvy stvrdila své rozhodnutí darovat do péče Národního archivu podklady, které pořídila při přípravě svých časosběrných filmových dokumentů, a to i těch, které nakonec realizovány nebyly.

Jsme si jisti, že předané archiválie budou v blízkém časovém horizontu přínosem pro badatelské zkoumání.

 

Národní archiv přebírá osobní archiv doc. Heleny Třeštíkové. Národní archiv přebírá osobní archiv doc. Heleny Třeštíkové.