Václav Davídek – Cestou necestou

K vydání připravila Renata Kuprová.

Edice dosud nepublikovaných pamětí  historika, archiváře, kronikáře, etnografa, kartografa, genealoga a demografa Václava Davídka z let 1913–1973, jejichž rukopis je uložen v Národním archivu.

Davídek - -Cestou necestou

Publikaci si můžete objednat zde.