„Havel na Hrad“ pozvánka na výstavu

Národní archiv připravil u příležitosti 30. výročí přelomových událostí roku 1989 výstavu nazvanou „Havel na Hrad. Příběh roku 1989“. Ideovým záměrem výstavy je na půdorysu cesty Václava Havla od disentu na Hrad dokumentovat přerod naší společnosti z totalitní na demokratickou. Výstava je realizována ve spolupráci s vědeckými institucemi (Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Knihovnou Václava Havla, Archivem Kanceláře prezidenta republiky a Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby ČR).

Výstava „Havel na Hrad. Příběh roku 1989“ bude důstojným připomenutím událostí roku 1989 a zároveň představí bohatství archivních fondů a sbírek Národního archivu odborné i laické veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit na originály a v menší míře kopie archiválií z fondů a sbírek Národního archivu a dalších paměťových institucí. K vidění budou např. dokumenty z vězeňského spisu Václava Havla, petice za propuštění Václava Havla, originál dopisu signatářů petice Několik vět předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi podepsaný Václavem Havlem, dokumenty z fondu ÚV KSČ, které dokládají postup tehdejšího režimu na konci jeho existence (zápisy z mimořádného zasedání ÚV KSČ v listopadu 1989 či dopis Miloše Jakeše Michailu Gorbačovovi) a také četné fotografie z této doby.

K oživení výstavy bude vystaveno i několik trojrozměrných exponátů mimo jiné osobní počítač Václava Havla, který mu byl zabaven StB či vězeňský oděv, který byl pozdější prezident nucen obléci během svého věznění v roce 1989.

Výstava bude otevřena pro veřejnost od 6. listopadu do 15. prosince 2019, 9-17h, pondělí až neděle.

Dopravní spojení: zastávka Chodovec, autobusové linky MHD č. 115, 125, 170, 203 a 213.

Kontaktní osoby: Mgr. Zora Machková (e-mail: zora.machkova@nacr.cz, tel. 974 847 397)

a PhDr. Alena Šimánková (e-mail: alena.simankova@nacr.cz, tel. 974 847 527)

 

Osobní spis Václava HavlaOsobní spis Václava HavlaVýstava „Havel na Hrad. Příběh roku 1989“Výstava „Havel na Hrad. Příběh roku 1989“Výstava „Havel na Hrad. Příběh roku 1989“

 

Plakát k výstavě  „Havel na Hrad. Příběh roku 1989“

Plakát k výstavě HAVEL NA HRAD