Nová expozice o maltézském řádu ve Strakonicích

Od 1. dubna 2022 jsou po zdařilé rekonstrukci výstavních prostor otevřeny nové expozice Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. Ty představují pět hlavních oblastí, se kterými je město Strakonice tradičně spojováno. Jedná se o Řád maltézských rytířů, Českou zbrojovku, Dudy a dudácké tradice, Loutky a loutkové divadlo a Textilní výrobu ve Strakonicích.

Expozice o maltézském řádu situovaná v prostorách původní johanitské komendy na strakonickém hradě je svým obsahem u nás ojedinělá. Právě do ní přispěla Knihovna Národního archivu, která spravuje jako depozitum fond Maltézská knihovna. Ten je kulturní památkou v majetku Českého velkopřevorství Řádu maltézských rytířů. Z tohoto fondu byla pro výstavní účely vybrána řada dobových vyobrazení z prvotisků a starých tisků.

Expozice nabízí návštěvníkům velké množství jak originálních exponátů, jako jsou např. řádové insignie, uniformy, liturgické předměty, znakové štíty velkopřevorů, obrazy a lékařské nástroje, tak i modelů či replik. Za zmínku stojí zejména zdařilé modely lodí galera a karaka, interiér sanitního vlaku, faksimile donační listiny Karla V. nebo historické řádové oděvy.