Osobní archiv a soukromá knihovna prof. Ivana Hlaváčka budou uloženy v Národním archivu

Významný český historik a vysokoškolský pedagog, emeritní vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK, dlouholetý místopředseda Mezinárodní komise pro diplomatiku a člen celé řady domácích a zahraničních vědeckých grémií, prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., se rozhodl uložit svůj cenný osobní archiv a svou neméně cennou soukromou knihovnu v Národním archivu.

Osobní archiv obsahuje dokumenty týkající se více než sedmdesátileté vědecké a pedagogické práce prof. Hlaváčka a bude tak cenným pramenem k dějinám české historiografie 2. poloviny 20. století. Knihovna prof. Hlaváčka je pravděpodobně největší soukromou medievistickou knihovnou v České republice. Oba celky budou předávány postupně. Věříme, že se stanou vyhledávanými badatelskou veřejností. Dne 1. července 2024 slavnostně podepsali Ivan Hlaváček a ředitel Národního archivu Milan Vojáček obě darovací smlouvy.

 

Podpis smluv prof. PhDr. Ivanem Hlaváčkem, CSc. a ředitelem Národního archivu Ing. PhDr. Milanem Vojáčkem, Ph.D.

Podpis smluv prof. PhDr. Ivanem Hlaváčkem, CSc. a ředitelem Národního archivu Ing. PhDr. Milanem Vojáčkem, Ph.D.

Podpis smluv prof. PhDr. Ivanem Hlaváčkem, CSc. a ředitelem Národního archivu Ing. PhDr. Milanem Vojáčkem, Ph.D.

 

 

 

 

 

Podpis smluv prof. PhDr. Ivanem Hlaváčkem, CSc. a ředitelem Národního archivu Ing. PhDr. Milanem Vojáčkem, Ph.D.