Návštěva ředitele Státní archivní služby Ukrajiny

Ve středu 5. února 2020 navštívil Národní archiv ředitel Státní archivní služby Ukrajiny Anatolii Khromov. Společného jednání na téma nové smlouvy o spolupráci v oblasti archivnictví se zúčastnila zástupkyně ředitele odboru archivní správy a spisové služby MV Lenka Linhartová a ředitelka Národního archivu Eva Drašarová.
A. Khromov projevil zájem o stáže v Národním archivu zejména v oblasti restaurování a digitalizace a nabídl řadu možností komfortního studia bohemik v ukrajinských archivech. Následovala krátká exkurze do depozitáře s archiváliemi k prvorepublikové společné historii a restaurátorských ateliérů.

 

Návštěva ředitele Státní archivní služby Ukrajiny ředitel Státní archivní služby Ukrajiny Anatolii Khromov ředitel Státní archivní služby Ukrajiny Anatolii Khromov ředitel Státní archivní služby Ukrajiny Anatolii Khromov