Výběrová bibliografie K DĚJINÁM BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK na území Československa v letech 1918‒1991

Luboš Kokeš z Archivu bezpečnostních složek a David Hubený z Národního archivu připravili výběrovou bibliografii pro zájemce o dějiny bezpečnostních složek na území Československa od první republiky, přes léta druhé světové války až po poúnorovou éru. Cílem je poskytnout uživatelům přehlednou pomůcku, která zájemcům umožní rychle vyhledat literaturu ke konkrétním tématům a obdobím.

Výběrová bibliografie K DĚJINÁM BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK (PDF – 1 MB) nebo  on-line zde…

Četník ve stejnokroji 1920 (NA, f. PMV, kart. 241, sign. VI/O/9/2)

Četník ve stejnokroji 1920 (NA, f. PMV, kart. 241, sign. VI/O/9/2)