Tisková zpráva

RADIKÁLNÍ LEVICE ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933

Ve čtvrtek a v pátek 14. a 15. října 2020 proběhla v Kinosále Národního archivu podle řádně schválených hygienických pravidel stanovených Odborem zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra mezinárodní konference, díky čemuž mohla proběhnout prezenční formou s několika vstupy zahraničních účastníků přes ZOOM, kteří se takto mohli zúčastnit i závěrečné diskuse. Setkání zorganizovali pracovníci Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., Národního archivu a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity za finanční podpory Strategie AV 21 AV ČR, výzkumný program „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“.

Konference se zabývala mezinárodními i československými aspekty vývoje politické levice v letech 1918–1933. Kromě českých a slovenských badatelů vystoupili i mezinárodně uznávaní odborníci z Maďarska, Polska, Ruska a Ukrajiny. Zkoumán byl vývoj levicového segmentu stranického spektra z hlediska vlivu Kominterny na politiku KSČ, importu levicového radikalismus z Bavorska a Saska nebo vývoje německé radikální levice v pohraničí českých zemí. Opomenut nezůstal ani detailnější pohled na vývoj levice v Rakousku a Maďarsku. Přiblíženy byly také některé významné osobnosti komunistické hnutí, například Antonín Janoušek, Ivan Lokota nebo Ivan Turjanica. Nové možnosti vědecké interpretace ukázalo využití nevydaných pramenů (včetně filmu) české, rakouské, polské, maďarské a ukrajinské provenience.

Příspěvky z konference v písemné podobě projdou nezávislým recenzním řízení a budou publikovány v roce 2023 v monotematickém čísle časopisu Národního archivu Paginae historiae.