Historická fotografie 2019 – novinka

Historická fotografie 2019 nabízí průřezovou studii o snímcích ze zahraničních fotoateliérů před rokem 1918, jež se dochovaly ve sbírkách Českého muzea hudby. Druhý příspěvek sleduje vznik a chápaní fenoménu sociální fotografie v českých zemích ve 30. letech 20. století, do jehož kontextu je zasazeno dílo Přemysla Koblice. Následující stať se věnuje architektonickému vývoji jednoho z domů na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Dále jsou představeny snímky ateliéru Langhans uložené v Národním zemědělském muzeu a tzv. Weidenthalerova sbírka Jihomoravského muzea ve Znojmě zachycující podobu obce Bítova před vystavěním Vranovské přehrady. Zprávy informují o převzetí pozůstalosti Jiřího Všetečky Národním archivem a o úmrtí člena redakční rady HF Mariusze Makowského. Závěr patří recenzím na výstavy a fotografické publikace uplynulých dvou let.

Nové číslo Historické fotografie si můžete objednat zde…