ISSS 2022 v Hradci Králové

Zástupci Národního archivu se tradičně účastnili ISSS 2022 v Hradci Králové, kdy Jiří Bernas podal zprávu o stavu Národního digitálního archivu, Zbyšek Stodůlka otevřel velmi aktuální téma Resilience správy dokumentů ve světle proměny bezpečnostních hrozeb a Martin Rechtorik shrnul vývoj v oblasti archivace databází a možnosti prezentace takto archivovaných dat.