Pozvánka do Národního archivu

Národní archiv si dovoluje pozvat odbornou veřejnost na prezentaci edice dokumentů, kterou připravili Ivan Šťovíček a David Hubený:

S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948)

ve středu 20. února ve 14:00 v přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec

 

PhDr. Josef Tomeš, Ph.D. při této příležitosti přiblíží bohatý život Huberta Ripky, jenž se zapsal do dějin československého archivnictví, ale zejména do politického dění ve třicátých a čtyřicátých let 20. století.

Prom. hist. Ivan Šťovíček, CSc. objasní vztah Huberta Ripky a Edvarda Beneše, včetně osobního míjení se s Hubertem Ripkou.

Mgr. David Hubený, Ph.D. seznámí přítomné s obsahem edice a jejími cíly.

Publikaci vydal Národní archiv ve spolupráci s Masarykovým ústavem a archivem AV ČR, v. v. i.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

Publikaci si můžete zakoupit v badatelně Národního archivu nebo objednat zde…