Výstava „Pavel Tigrid/Hlas svobody“

Národní archiv zve na putovní panelovou výstavu k poctě Pavlu Tigridovi, která přibližuje život a tvorbu jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého protikomunistického exilu. Výstava vznikla ze spolupráce Národního muzea s Národním archivem a bude možno ji shlédnout ve vestibulu Národního archivu od 15. dubna do 31. května 2019, vždy v pondělí až pátek od 8:30 do 17:00.