Manifest Čechů švýcarských předán Národnímu archivu

Manifest Čechů švýcarských předán Národnímu archivu

 

Dne 25. dubna 2023 předal v Senátu Parlamentu ČR předseda spolku Beseda Slovan Ženeva Jaroslav Havelka řediteli Národního archivu Milanu Vojáčkovi k trvalému uložení Manifest Čechů švýcarských, vydaný v lednu 1915.

Tento akt je vyvrcholením akce na záchranu archivů českých krajanů ve Švýcarsku, u jejíhož zrodu stáli v první polovině 90. let minulého století představitel Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku Oldřich Černý a tehdejší ředitel Státního ústředního (dnes Národního) archivu Vácslav Babička.

Předání dokumentu byli přítomni místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer, zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajanské záležitosti Jiří Krátký a další zástupci zúčastněných institucí.

 

Manifest Čechů švýcarských

Manifest Čechů švýcarských

Manifest Čechů švýcarských Manifest Čechů švýcarských