VadeMeCum 

VadeMeCum – aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu.

Digitální badatelna umožňuje široké badatelské veřejnosti snadnější a efektivnější přístup ke sbírkám a fondům ve správě Národního archivu. Aplikace poskytuje základní informace o archivních fondech a sbírkách, nabízí široké spektrum možností vyhledávání na základě rejstříků, inventárních záznamů a signatur v archivních pomůckách. V některých případech poskytuje přímý přístup ke zdigitalizovaným archiváliím.

Nápověda pro VadeMeCum