Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu

Mezinárodní konference:

Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu

3. října 2019, Praha, Národní archiv

Konference je organizována Historickým ústavem AV ČR a Národním archivem. Projekt podporuje Strategie AV 21 Akademie věd České republiky, Výzkumný program č. 11: „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“.

Registrace na e-mailové adrese: david.hubeny@nacr.cz

Termín přihlášek: 30. června 2019. Více informací ZDE.

 

International Conference:

Comintern and Central Europe. Tool of Foreign Policy of the Soviet Union

October 3, 2019, Prague, National archives

Conference organised by National Archives and Institute of History of the Czech Academy of Sciences. Project supported by: Strategy AV 21 of the Czech Academy of Sciences, Research Programme Nr. 11: „Europe and State between barbarism and civilization“.

Contact person and registration: david.hubeny@nacr.cz

Deadline: June 30, 2019. For more information see HERE.

 

Международная конференция:

Коминтерн и Центральная Европа. Инструмент внешней политики Советского Союза

3 oктября 2019, Прага, Национальный архив

Организаторы конференции: Институт истории Чешской Академии наук и Национальный архив. С поддержкой: Strategie AV 21 Чешская Академия наук, исследовательская программа № 11: „Европа и государство между варварством и цивилизацией“.

Материалы для прохождения регистрации отпралвляйте на адрес электронной почты: david.hubeny@nacr.cz

Срок: 30 июня 2019. Больше информации: ЗДЕСЬ.