On-line workshop „Prameny mlčí…naší vinou? Perspektivy výzkumu serielních pramenů v kontextu ochrany osobních údajů.“

Dne 15. června 2021 spolupořádal Národní archiv se Státním oblastním archivem v Praze a Ústavem pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně on-line workshop „Prameny mlčí…naší vinou? Perspektivy výzkumu serielních pramenů v kontextu ochrany osobních údajů.“

V jeho rámci vystoupila Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková s příspěvkem „Průzkum využívání archiválií s osobními údaji ve veřejných archivech: východiska a první výstupy“ (spolu s M. Čtvrtníkem ze Státního oblastního archivu v Praze) a dále Mgr. Zbyšek Stodůlka s příspěvkem „Výběr archiválií u (elektronické) zdravotnické dokumentace: efektivita, společenská akceptace a hodnota biomedicínských informací v domácí i mezinárodní perspektivě“. Prezentace jsou zveřejněny na stránce http://digi.nacr.cz/pramenymlci včetně odkazu na záznam celé akce.

 


 

Ochrana osobních údajů v perspektivě (nejen) historického výzkumu

 • Proč nestačí osobní fond? Biografický výzkum slavných i neznámých osobností v éře zániku privátního prostoru
  Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
 • Průzkum využívání archiválií s osobními údaji ve veřejných archivech: východiska a první výstupy
  PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Praze) a Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková (Národní archiv)
  prezentace: PDF (1,4 MB)

Serielní prameny demografické provenience

 • Limity studia seriélních pramenů vzniklých po roce 1900
  Mgr. Václav Černý, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)
  prezentace: PDF (803 kB)
 • Prameny zneužité vs. prameny využité: Dokumenty sčítání lidu ve 20. a 21. století, jejich uchování, anonymizace a příklady nelegálního zneužití v zahraniční komparaci
  PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Praze)
  prezentace: PDF (5,1 MB)

Serielní prameny biomedicínské provenience

 • Historická zdravotnická data v archivech – problematický předmět ochrany či zdroj poznání?
  MUDr. Milan Novák (Psychiatrická nemocnice Kosmonosy) a Mgr. Michal V. Šimůnek, Ph.D. (Ústav soudobých dějin AV ČR)
  prezentace: PDF (1,7 MB)
 • Výběr archiválií u (elektronické) zdravotnické dokumentace: efektivita, společenská akceptace a hodnota biomedicínských informací v domácí i mezinárodní perspektivě
  Mgr. Zbyšek Stodůlka (Národní archiv)
  prezentace: PDF (785 kB)

 


 

Záznam akce