Z fondů Knihovny Národního archivu – Valdštejnská knihovna

Portrét Albrechta z Valdštejna v Lundorpově Heldenbuchu z roku 1629

Portrét Albrechta z Valdštejna v Lundorpově Heldenbuchu z roku 1629

Knihy Valdštejnské knihovny sice pochází ze zámku v Doksech, který patřil v letech 1680 až 1945 rodu Valdštejnů, ale jedná se o sbírku vytvořenou až po konfiskaci majetku výběrem svazků z několika knihoven. V Doksech se roku 1945 nacházely celkem tři hlavní knihovny. Nejrozsáhlejší z nich byla historická knihovna budovaná od konce 17. století, z ní se ale žádný svazek do současné Valdštejnské knihovny nedostal. Podstatně mladší a menší byly druhá zámecká knihovna a příruční knihovna zámeckého archivu. Obě knihovny byly uspořádané až v první polovině 20. století.

Titulní list zprávy o zavraždění Albrechta z Valdštejna vytištěné v Londýně roku 1634

Titulní list zprávy o zavraždění Albrechta z Valdštejna vytištěné v Londýně roku 1634

K nám se dostala z uvedených knihoven signatura A, která obsahovala tzv. valdštejniana a tisky o třicetileté válce. Tyto dokumenty posloužily jako základ pro sbírku vytvořenou původně pro Archiv Pražského hradu. Do ní bylo začleněno i množství neevidovaných knih, včetně souboru grafik a archiválií. Archiv Pražského hradu nakonec představoval pouze přestupní stanici na cestě do Archivu Ministerstva vnitra, kterému byla valdštejniana z Doks předána jako depozitum Národní kulturní komise v říjnu 1948. Archiválie a grafiky byly začleněny do archivního fondu Valdštejniana uloženého v Národním archivu a knihy získala naše knihovna.

Titulní list rukopisu z 18. století s popisem českého stavovského povstání od Jaroslava Bořity z Martinic

Titulní list rukopisu z 18. století s popisem českého stavovského povstání od Jaroslava Bořity z Martinic

 

 

 

Valdštejnská knihovna obsahuje převážně německy psané knihy a drobné tisky z let 1574 až 1940. Staré tisky obsahují zprávy a dokumenty z let 1618–1648, dějiny třicetileté války, biografie (především Albrechta z Valdštejna), genealogii a historii rodu Valdštejnů, ale také divadelní hry o Albrechtu z Valdštejna. U novodobých tisků se jedná o historické spisy, edice historických pramenů a méně pak o uměleckou literaturu inspirovanou osudy Albrechta z Valdštejna.

Knihovna obsahuje 1254 svazků, z toho 5 rukopisů a 287 starých tisků. Nejcennější část souboru představují letáky z doby třicetileté války. Většina z nich byla zdigitalizována a je volně přístupná v Manuscriptoriu. Záznamy 144 titulů starých tisků naleznete také v našem online katalogu.