Doména diletantství?

Mezinárodní konference Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK ve spolupráci s Národním archivem ke 100. výročí Státní archivní školy.

Ve dnech 7.–8. listopadu 2019 se uskuteční v přednáškovém sále Národního archivu mezinárodní konference při příležitosti 100. výročí založení prvního archivního učiliště v Československu – Státní archivní školy. Konference bude věnována především osobnostem spjatým s touto školou – učitelům, badatelům, editorům a archivářům, kteří přispěli k rozvoji disciplín tradičně spojených se studiem archivnictví. Paralelně bude sledována problematika archivního školství v sousedních zemích – v Německu a Polsku.

Jednacími jazyky jsou čeština, polština a němčina. Konferenční jednání není tlumočeno, pro účastníky jsou však připraveny české překlady všech konferenčních příspěvků.

 

Kontaktní osoba

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., katedra PVH AS FFUK, marie.blahova@ff.cuni.cz

 


 

Program konference

(docx – 26kB)

 

Čtvrtek, 7. listopadu 2019 

9,00–9,30 Prezence 

9,30 Zahájení doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, PhDr. Zdeňka Kokošková, zástupkyně ředitelky Národního archivu, doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc., vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

10,00–10,45 Úvodní referáty Marie Bláhová (Praha, FF UK), Státní archivní škola a její učitelé, Jan Dobeš (Praha, FF UK), Státní archivní škola za okupace – pokračování v obtížných podmínkách 

10,45–12,00 Výuka archivnictví a školy v zahraničí I. Moderuje: Prof. Dr. Thomas Vogtherr

10,45–11,05 Robert Meier (Marburg, Archivschule), Archivarsausbildung in Deutschland: die Archivschule Marburg

11,05–11,25 Irena Mamczak-Gadkowska (Poznań, UAM), Z historii kształcenia archiwistów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11,25–11,45 Marek Konstankiewicz (Lublin, UMCS), Elementy prawne w przygotowaniu zawodowym archiwisty – uwagi z perspektyw polskiej

11,45–12,00  Diskuse

12,00–13,00  Polední přestávka

13,00–13,50 Výuka archivnictví a školy v zahraničí II. Moderuje: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

13,00–13,20 Lucyna Harc (Wrocław, UW), Od dyplomatyki i edytorstwa źródeł ku specjalności archiwalno-edytorskiej. Koncepcje kształcenia archiwistów na Uniwersytecie Wrocławskim prof. K. Maleczyńskiego i prof. W. Korty

13,20–13,40 Janusz Łosowski (Lublin, UMCS), Archiwistyka jako odrębna nauka? Polskie spojrzenie

13,40–13,50 Diskuse

13,50–15,00 Osobnosti archivnictví a PVH – I. Představitelé PVH před zřízením Státní archivní školy. Moderuje: Prof. dr hab. Janusz Łosowski

13,50–14,10 Thomas Vogtherr (Universität Osnabrück), Johann Michael Heineccius (1674–1722) und die Entstehung der Siegelkunde als wissenschaftliche Disziplin

14,10–14,30 Ema Šimková (Olomouc, UP), Pomocné vědy historické v publikacích profesorů historie C. k. Františkovy univerzity v Olomouci

14,30–14,50 Ivan Hlaváček (Praha, FFUK), Josef Emler

14,50–15,10 Marie Ryantová (České Budějovice, JČU), Gustav Friedrich, jeho Učebná kniha palaeografie latinské a výuka paleografie v rámci Státní archivní školy

15,10–15,30 Diskuse

15,30–16,00 Přestávka na kávu

16,00–17,20 Osobnosti archivnictví a PVH – II. Učitelé a absolventi Státní archivní školy. Moderuje: Prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska

16,00–16,20 Hana Pátková (Praha, FFUK), Václav Hrubý a archivní škola

16,20–16,40 Pavel Vaško (Praha, FFUK, NA), Profesor Václav Vojtíšek: Kontinuita kariéry jednoho archiváře

16,40–17,00 Tomáš Krejčík (Brno, FF MU), Jindřich Šebánek a počátky jeho „školy“

17,00–17,20 Diskuse

18,30 Společenský večer; Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 104

 

Pátek, 8. listopadu 2019 

9,30–11,10  Osobnosti archivnictví a PVH – III. Učitelé a absolventi Státní archivní školy. Moderuje: PhDr. Zdeňka Kokošková

9,30–9,50 Jan Kahuda (Praha, NA), Miloslav Volf a jeho archivní příručka

9,50–10,10 Kristýna Ansorgová – Jan Hanousek (Praha, FFUK), Josef Matoušek

10,10–10,30 Milada Sekyrková (Praha, FFUK, ÚDUK), Státní archivní škola: causa Jaroslav Prokeš

10,30–10,50 Květa Fremrová (Praha, Archiv ČVUT), Trnitá cesta Václava Lomiče aneb kapitoly z počátků Archivu ČVUT

10,50–11,10 Diskuse

11,10–11,45 Přestávka na kávu

11,45–13,45  Osobnosti archivnictví a PVH – IV. Učitelé a absolventi Státní archivní školy a jejich žáci. Moderuje: doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D. 

11,45–12,05 Marta Hradilová (Praha, MÚA AV ČR), Z nouze ctnost. Přínos absolventů Státní archivní školy pro českou kodikologii

12,05–12,25 Hana Kábová (Praha, MÚA AV ČR), Přínos Františka Hoffmanna archivní teorii a metodice

12,25–12,45 Zdeněk Hojda – Martin Kindl (Praha, FF UK), Josef V. Polišenský: jeho studium na Státní archivní škole a co zapříčinilo

12,45–13,00 Diskuse

13,00–13,30 Závěrečná diskuse

13,30–13,45 Shrnutí a závěr konference – doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.