Konference “Integrace volyňských Čechů do československé/české společnosti v letech 1945–2022”

Konference “Integrace volyňských Čechů do československé/české společnosti v letech 1945–2022”

Národní archiv, Národní muzeum, Etnologický ústav AVČR a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Vás zvou na konferenci pořádanou v rámci projektu NAKI III

(program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity
na léta 2023–2030) DH23P03OVV043

Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19.–21. století
v movitém kulturním dědictví České republiky

Integrace volyňských Čechů do československé/
české společnosti v letech 1945–2022

Termín konání: 26. června 2024

Místo konání: Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1

Konferenční jazyky: čeština, slovenština

Prosíme o zaslání návrhů příspěvků – název, abstrakt (ne delší než 300 slov) do 26. listopadu 2023 na e-mailovou adresu: sarka.steinova@nacr.cz

Organizátoři konference si vyhrazují právo výběru příspěvků pro konferenční program.
Přednesené příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou publikovány v kolektivní monografii, která bude vydána v roce 2025.