Národní archiv navštívil velvyslanec Litevské republiky, J. E. Laimonas Talat-Kelpša

Národní archiv navštívili dne 7. 10. 2021 velvyslanec Litevské republiky, J. E. Laimonas Talat-Kelpša, spolu s významnou delegací archivářů vedenou Kristinou Ramoniené, hlavní archivářkou Litvy. Litevské archivnictví dále reprezentovali ředitelka Litevského státního moderního archivu Danuté Kontrimavičiené, ředitel Litevského ústředního státního archivu Dalius Žižys a ředitel Litevského speciálního archivu Ovidijus Léveris.

Možnost budoucí spolupráce byla hlavním tématem setkání, jehož se za českou stranu účastnili Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky, jeho zástupkyně Lenka Linhartová, dále ředitelka Národního archivu Eva Drašarová, Milan Vojáček, vedoucí oddělení Národního archivu zodpovědného za nejnovější archiválie včetně digitálně vzniklých, a Benjamin Bartl, vedoucí oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu.

 

Velvyslanec Litevské republiky, J. E. Laimonas Talat-Kelpša Velvyslanec Litevské republiky, J. E. Laimonas Talat-Kelpša Velvyslanec Litevské republiky, J. E. Laimonas Talat-KelpšaVelvyslanec Litevské republiky, J. E. Laimonas Talat-Kelpša