Atlas vláknin papíru

atlas-vlaknin-knihy

 

Hana Paulusová

 

Atlas vláknin papíru je unikátním shrnutím mnohaletých zkušeností autorky, získaných v rámci průzkumu archiválií restaurovaných v Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu a dalších institucích.

Poskytuje přehled více i méně běžných vláknin, se kterými se lze při práci s papírem v našich zeměpisných šířkách setkat. Jednotlivé příklady jsou bohatě fotograficky dokumentovány a detailní je i popis prováděných analýz včetně upozornění na některá úskalí a omezení, se kterými je identifikace historických vláknin spojena.

Znalost vlákninového složení papíru může být významnou doplňkovou informací pro konzervátory, historiky, archiváře, výrobce papíru i pracovníky dalších oborů. Napomáhá hlubšímu porozumění současnému stavu papíru a umožňuje predikci jeho dalšího stárnutí. Může být vodítkem při hledání vhodného způsobu konzervování, včetně výběru materiálu pro případné doplnění chybějících částí daného objektu. V rámci mikroskopického rozboru je kromě určení druhu použitých vláken často možné získat i další zajímavé informace, související například se způsobem jejich zpracování, případně poškození.

Souhrn těchto informací se pak v některých případech může stát užitečným nástrojem i k upřesnění doby výroby papíru.

Atlas vláknin papíru si můžete objednat zde…