Mezinárodní konference

Korupce – klientelismus – krize v Evropě 1789–1989

Termín:          19.-20. 9. 2024

Místo:            kongresový sál, Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

 

Konferenci pořádá Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Národním archivem, Ústavem státu a práva AV ČR, Sociologickým ústavem AV ČR, Filozofickou fakultou Jihočeské Univerzity, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Pécsi Tudományegyetem, Česko-německou a Slovensko-německou historickou komisí.

Konference pro experty a zainteresovanou veřejnost

pozvanka-konference-korupce-CZ

pozvanka-konference-korupce-EN

pozvanka-konference-korupce-CZ.inddpozvanka-konference-korupce-CZ.indd