The League of Nations: The First Global Peacekeeping Organization in the Changing World – Interdependencies and Reflexions

Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vídeňské univerzity připravil mezinárodní konferenci o Společnosti národů, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 ve Vile Lanna.

S ohledem na očekávaná hygienická opatření byl počet účastníků omezen na 60 osob. Do auditoria se můžete hlásit na e-mailu: conference2022ger@nacr.cz.

Program konference – The League of Nations (PDF – 2 MB)