Výstava „Fotografický odkaz. Alterna Magica – alternativní fotografické techniky.“

Poslední dva týdny výstavy byly nabité událostmi. Nejprve nás Blanka Hnulíková, restaurátorka Národního archivu naučila rozeznávat některé staré fotografické techniky.

Následující den se uskutečnila exkurze do specializovaných depozitářů, určených pro archivaci fotografických, filmových a zvukových archiválií

a zatímco probíhala exkurze učil Ivan Nehera několik amatérských fotografů zhotovit kallitypii.

A pokud by ještě někdo měl zájem naučit se pracovat s některou z historických fotografických technik může se přihlásit do speciálního kurzu, nabídku naleznete zde VELKOFORMÁTOVÁ FOTOGRAFIE aneb Fotografování dřevěnými fotoaparáty – Cuahk

S výstavou se rozloučíme 31. května, doprovodné akce uzavře vyprávění Yvonny Fričové o strastech fotografa na přelomu 19. a 20. století.

Pokud bude zájem, některou z doprovodných akcí můžeme zopakovat nebo přidat další.

Děkujeme, že jste byli s námi a těšíme se někdy příště.

To, že na výstavě můžete vidět nejstarší fotografické techniky již jistě víte. V posledním týdnu jejího trvání však můžete – vedle daguerrotypie z první poloviny 19. století – spatřit také daguerrotypii současnou. Za její zapůjčení děkujeme Ondřeji Přibylovi, který se „výrobou“ těchto jedinečných obrazů zabývá https://www.ondrejpribyl.cz/.

POZOR výstava končí 31. května 2023.

Lilie

Fotografie ze zahájení výstavy.

Výstavu, která byla zahájena 19. dubna 2023 a potrvá do 31. května 2023 doprovází celá řada dalších akcí, jejichž cílem je prohloubit znalosti z oblasti historie fotografie. Druhá z těchto akcí byla věnována mokrému kolódiovému procesu, především ambrotypii a ferrotypii a proběhla 4. května. Odborného výkladu se ujala Lucia Horucková a Pavel Scheufler. Další proběhne 10. května, tentokrát se vypravíme do depozitářů UPM jimiž nás provedou kurátoři Jitka Štětková a Jan Mlčoch. Těšíme se.

Fotografie z akce, která byla věnována mokrému kolódiovému procesu, především ambrotypii a ferrotypii a proběhla 4. května.

Máme za sebou další tři doprovodné akce. Za exkurzi do depozitáře UPM (10.5.) velmi děkujeme všem, kteří jí pro nás připravili. Fotit se bohužel nesmělo, ale bylo to hodně zajímavé – krásné ukázky historických technik a fundovaný výklad. Super!

Přednáška Markéty Šíblové (15.5.) byla hodnocena jako vynikající, co víc bychom si mohli přát? 

Fotografie z přednášky Markéty Šíblové

A ve stejný den, na jiném místě jsme si s Ivanem Neherou vlastnoručně „vyrobili“ slaný papír, takové malé kouzlo, kterým nás provedl. Moc se nám to líbilo a někteří z nás si to jistě ještě zopakují.

Všem zúčastněným patří náš dík.

Na připravené doprovodné akce je třeba se přihlásit, počet míst je omezen. Své návrhy na uspořádání dalších akcí nebo, pokud jste se nedostali na některou z těch připravených, můžete zasílat na mail emilie.benesova@nacr.cz. Bude-li dostatečný zájem, pokusíme se vyhovět.

Výstava, kterou připravil Národní archiv ve spolupráci se sdružením Alterna Magica, je pro veřejnost otevřena od 20. dubna do 31. května 2023 v sídle Národního archivu v Praze na Chodovci.

Otevřeno: pondělí – pátek  9 – 16 hodin

Pozitivní zobrazení.
Pozitivní zobrazení.
Negativní zobrazení.
Negativní zobrazení.
Zadní strana etue.
Zadní strana etue.

NA, NAD 1315. Portrét muže. Fotograf neznámý, technika daguerrotypie.