Oznámení badatelům

Vážení badatelé,

v souvislosti s organizační změnou v Národním archivu se mění některé e-mailové adresy na které jste byli doposud zvyklí adresovat své žádosti.

 

Objednávky a žádosti na badatelny (Chodovec i Dejvice) prosím adresujte na e-mail: badatelna@nacr.cz

Objednávky a žádosti na knihovny (Chodovec i Dejvice) prosím adresujte na e-mail: knihovna@nacr.cz

Žádosti na oddělení archivních fondů do roku 1918 (bývalé 1. a 2. oddělení NA) prosím adresujte na e-mail: 2na@nacr.cz

Žádosti na oddělení archivních fondů z let 1918-1992 (bývalé 3. a 4. oddělení NA) prosím adresujte na e-mail: 3na@nacr.cz

Žádosti na oddělení archivních fondů nestátní provenience a archivních sbírek (bývalé 6. a 8. oddělení NA) prosím adresujte na e-mail: 4na@nacr.cz