24. KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2023

archivy_knihovny_muzea_v_digitalnim_svete_2023_logoPozvánka na 24. ročník
KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2023

29. a 30. listopadu 2023, zahájení v 9:00

Konferenční sál Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4

Pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR,
Národní knihovna ČR a Národní archiv

Hlavní partner: Ceiba

Odborný garant: PhDr. Vít Richter, vit.richter@nkp.cz, Mgr. Tomáš Foltýn, tomas.foltyn@nkp.cz

 

Registrujte se prostřednictvím online formuláře.

Registrační formulář bude otevřen do 14. listopadu 2023 včetně nebo do naplnění kapacity přednáškového sálu.

Na konferenci je vybíráno vložné ve výši 400 Kč za jeden den konference (800 Kč za dva dny). Vložné bude hrazeno na základě faktury, kterou budeme rozesílat cca dva týdny před konáním konference.

Vít Richter, SKIP, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky,

Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz | www.nkp.cz,

Tel: +420 603 223 627, 221 663 338


Budete-li se účastnit letošní konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, můžete si závěr prvního konferenčního dne (tj. středu 29. 11. 2023) zpestřit prohlídkou Národního archivu, která začne v 17:00. 

 

Program 

 

29. listopadu

 

První blok (9:00–10:30)
 • Zahájení – Úvodní slovo
  PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Národní archiv
 • Artlib.eu: webový portál knihoven z oboru umění a architektury
  Mgr. Ivana Yael Nepalová, M.A., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
 • Česká literární bibliografie 2023
  Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D., Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 • DIKDA – Knižnica bez políc
  Mgr. Simona Glončáková, Slovenská národná knižnica
 • Využití umělé inteligence pro detailní popis digitalizovaných článků periodik – scifi nebo realita?
  Ing. Nadežda Andrejčíková, Ph.D., Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Přestávka (10:30–10:50)

 

Druhý blok (10:50–12:40)
 • Kramerius a AI
  Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně, Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • V síti IO. Digitální zpřístupňování archivních fondů mezivládních organizací
  Mgr. Marcela Zárubová, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • EHRI Geospatial Repository. Repozitář geoprostorových dat o holokaustu
  Mgr. Aneta Plzáková, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 • Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven v ČR
  Mgr. Lenka Dostálová, Moravská zemská knihovna v Brně
 • Václav Šolc ve fotosbírce Náprstkova muzea
  Mgr. Jan Šejbl, DiS., Národní muzeum, Náprstkovo muzeum

Polední přestávka (12:40–13:10)

 

Třetí blok (13:10–14:50)
 • S Pythonem po stopách zaniklých knihoven na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
  PhDr. Mgr. Markéta Ivánková, Ph.D., Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • Databáze slepotiskové výzdoby knižních vazeb NUSK
  Mgr. Anna Kašparová, Mgr. Petra Šťovíčková, Severočeské muzeum v Liberci
 • Užívání mikroskopie a Irfan „negativů“ jako nízko nákladových a nedestruktivních metod při pomocně vědně historickém výzkumu
  Lucie Smolková, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
 • Würtzova sbírka a její zpřístupnění v rámci projektu Images of Disability
  PhDr. Veronika Löblová, Mgr. Šimon Krýsl, Národní lékařská knihovna, Zdravotnické muzeum
 • Magnetické zvukové nosiče v Národním filmovém archivu
  Mgr. Jonáš Kucharský, Národní filmový archiv

Přestávka (14:50–15:10)

 

Čtvrtý blok (15:10–16:50)
 • Sémantické vyhledávání v digitálních knihovnách s využitím velkých jazykových modelů
  Mgr. Jan Rychtář, Trinera s.r.o.
 • Zvukový archiv Českého rozhlasu. Situační zpráva v roce stého výročí instituce
  Mgr. Tomáš Dufka, Český rozhlas
 • Listinné materiály ve službách rozhlasu. Digitalizace periodik a listinných fondů Knihovny a Archivu Českého rozhlasu
  PhDr. Zuzana Kubišová, Mgr. Tomáš Dufka, Český rozhlas
 • „Digitální historický archiv“ Masarykovy univerzity. Cesta k digitalizaci a zpřístupnění historických dokumentů z Archivu MU
  Mgr. Jana Barbora Slaběňáková, Archiv Masarykovy univerzity, Mgr. Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
 • 365 dní a nocí se systémem Kramerius
  Ing. Aleš Brožek, Knihovna Ústeckého kraje

 


30. listopadu

 

První blok (9:00–10:45)
 • Otevřená data v NK ČR v roce 2023
  Mgr. Lenka Maixnerová, PhDr. Petra Šťastná, PhDr. Linda Jansová, Ph.D., Národní knihovna ČR
 • Wikirezidentství v České republice a další příklady praxe ze zahraničí
  Jana Landsingerová, Mgr. Klára Joklová, Wikimedia Česká republika
 • Wikirezidentství v NK ČR
  MgA. Dora Rodriguez, Štěpánka Edlová, Národní knihovna ČR
 • Sbírka raných barevných fotografií Oscara Jordana v prezidentské knihovně Franklina Delano Roosevelta
  Linda Kimrová, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
 • Jak jsme pomohli zdigitalizovat sbírku rané barevné fotografie National Geographic Society
  doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • Nahlédnutí za oponu digitalizace zvuku s podporou projektu VISK 7
  Mgr. Kateřina Šírová Vojířová, Městská knihovna v Praze, Filip Šír, DiS., Národní muzeum

Přestávka (10:45–11:05)

 

Druhý blok (11:05–12:45)
 • OsobnostiRegionů.cz: 10 let zpřístupňujeme informace o osobnostech z různých regionů
  Mgr. Michal Denár, Městská knihovna Česká Třebová
 • Portál Špalíček
  Mgr. Iva Bydžovská, Mgr. Matěj Měřička, Knihovna Národního muzea
 • Pokročili jsme v péči o zvukové kulturní dědictví ČR?
  PhDr. Iva Horová, nezávislá konzultantka
 • Zvuková laboratoř Národního muzea aneb Záchrana historických zvukových nosičů v ČR
  Filip Šír, DiS, Národní muzeum
 • Současný stav a výhledy digitalizace listinného archivu společnosti Supraphon
  Mgr. et Bc. Martin Mejzr, Národní muzeum, Tomáš Rulf, Supraphon

Polední přestávka (12:45–13:15)

 

Třetí blok (13:15–14:35)
 • Jak se mohou uplatnit nástroje využívající AI při budování a správě zvukového archivu
  Ing. Bohuš Získal, Ph.D., CESNET
 • Digitalizace a zpřístupnění seznamů přednášek a dalších úředních tisků Univerzity Karlovy
  Mgr. Zuzana Kotulanová, Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
 • Rómska kultúra a história vo virtuálnom priestore
  Mgr. Roman Čonka, Mgr. Jana Gáborová, Erika Godlová, Štátna vedecká knižnica v Prešove
 • Formátová politika pro komplexní digitální objekty
  Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv

Přestávka (14:35–14:55)

 

Čtvrtý blok (14:55–16:35)
 • Obchodne nedostupné diela na Slovensku
 • Mgr. Radoslav Maslík, Slovenská národná knižnica
 • Identifikujte vzorky jednoznačně a trvale s IGSN
  Mgr. Hana Heringová, Národní technická knihovna
 • Centrálna knižnica Národnej banky Slovenska v digitálnom svete už 30 rokov
  Mgr. Jana Jelínková, Ph.D., Národná banka Slovenska
 • INDIHU Exhibition – nástroj pro prezentaci kulturního dědictví
  Mgr. Nina Wanča, Ph.D., Kristýna Hubičková, Knihovna AV ČR, v. v. i., Mgr. Hana Lamatová, Muzeum umění Olomouc
 • Novela autorského zákona a díla nedostupná na trhu
  JUDr. Adéla Faladová, Ministerstvo kultury ČR
Ukončení konference (16:35–16:45)