ČEŠI, SLOVÁCI A UKRAJINCI V HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH ZLOMECH K 30. VÝROČÍ VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

dopisnice

 

Národní archiv ve spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešově a Užhorodskou národní univerzitou připravil na dny 11.–13. května 2023 mezinárodní konferenci k připomenutí společných momentů z dějin Čechů, Slováků a Ukrajinců.

Účastníci žijící v ČR vystoupí v prostorách Národního archivu a jejich příspěvky budou vysílány do Užhorodu, kde proběhne druhá část setkání. Přihlášky prosím zasílejte na adresu david.hubeny@nacr.cz do 3. května 2023.

Pozvánka (PDF – 100 kB)

Přihláška (PDF – 105 kB)