Paginae historiae 29/1, 2021

Doména diletantství? Sté výročí Státní archivní školy

Národní archiv ohlašuje vydání dalšího svazku svého časopisu Paginae historiae. Jedná se o monotematické číslo ke 100. výročí Státní archivní školy, jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2019. Celkem 21 studií je věnováno jak samotným dějinám Státní archivní školy, tak jejím pedagogům a absolventům, kromě toho jsou zastoupeny studie zahraničních odborníků k problematice vzdělávání archivářů v Německu a Polsku.

Knihu si můžete zakoupit zde…