Paginae historiae 31/2, 2023: K životnímu jubileu PhDr. Aleny Pazderové

Paginae historiae 31-2Národní archiv vydal další svazek časopisu Paginae historiae. Jedná se o číslo připravené k poctě významného životního jubilea dlouholeté pracovnice Národního archivu Aleny Pazderové. Celkem 15 studií je věnováno především tématům, kterými se Alena Pazderová dlouhodobě zabývá (papežské nunciatury v raném novověku, dějiny Itálie, dějiny archivnictví). Druhá část tohoto svazku připomíná 80. výročí tragické smrti ředitele Archivu Země české Bedřicha Jenšovského (1889–1942).

 

 

Knihu si můžete objednat zde.