Karel Kazbunda: Mé archivní poslání ve Vídni 1919–1923

Paměti českého archiváře Karla Kazbundy (1888–1982) jsou podrobnou kronikou jeho činnosti ve funkci československého delegáta pro provádění archivní a spisové rozluky ve Vídni v letech 1919–1923.

Knihu si můžete objednat zde.