Dokumenty bývalého Všeodborového archivu

V průběhu let 2022–2023 bude Národní archiv postupně přebírat do své správy archivní soubory bývalého Všeodborového archivu Českomoravské konfederace odborových svazů, jehož akreditace v roce 2021 zanikla. Současně se stěhováním probíhají základní evidenční práce.

Upozorňujeme případné zájemce o studium, že z důvodů velmi špatného fyzického stavu dokumentů budou bohužel nadále tyto archivní fondy a sbírky pro veřejnost až do odvolání zcela nepřístupné. Na základě výsledků mikrobiologických zkoušek budou muset dokumenty projít časově náročnou desinfekcí.