Pracovníci oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek se zúčastnili v Senátu Parlamentu České republiky krajanské konference

Konference, která se konala v Jednacím sále Senátu ve dnech 21. – 22. září 2023, nesla název Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích II. Pořádala ji Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Tomáše Czernina a společně s odbornými partnery Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů.

V průběhu konference vystoupli zástupci legislativy, exekutivy, státních organizací, akademičtí pracovníci, zástupci krajanských spolků a sdružení a krajané a Češi žijící v zahraničí, kteří se věnovali problematice bilaterálních vztahů.

Druhý den konference byl věnován vyprávění příběhů. Se svými osudy seznámili přítomné zahraniční Češi z Velké Británie, USA, Francie, Švýcarska, Rakouska Švýcarska, Německa, Rakouska, Srbska, Chorvatska a dalších zemí.

Pracovníci oddělení fondů nestátní provenience Lenka KločkováRoman Štér na konferenci přednesli příspěvek Z pokladnice příběhů. Nejnovější akvizice archivů zahraničních Čechů v Národním archivu.

Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu se od svého vzniku v roce 1996 soustředí mj. na získávání osobních archivů předních osobností politického a společenského života, včetně archivů zahraničních Čechů. Rozvíjíme spolupráci s krajanskými organizacemi po celém světě a v rámci naší akviziční práci usilujeme o naplňování dlouhodobé strategie ochrany a uchování archivního dědictví vytvářeného Čechy v zahraničí. Můžeme se při tom opřít o naši dosavadní velmi úspěšnou spolupráci s krajanskými organizacemi, jako jsou Beseda Slovan Ženeva, Česká beseda Záhřeb, Československý spolek Domov Basilej, Sokol New York, Sokol Paříž, Sokolská župa Švýcarská, Svaz Čechů v Chorvatsku, Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku, Školský spolek Komenský Vídeň, Zahraniční obec sokolská, a řadou dalších. Tato naše spolupráce byla zúročena i v řadě přejímek, ať již osobních archivů či archivů spolků.