Putovní výstava Národního archivu v Mariánské Týnici

Putovní výstava Národního archivu v Mariánské Týnici

V prostorech poutního kostela Zvěstování Panny Marie Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici proběhla dne 25. dubna 2023 vernisáž putovní výstavy Národního archivu České země uprostřed Evropy zaměřené na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy. Výstava potrvá do 25. června 2023.

České země na mapách a plánech – plakát

 

Putovní výstava Národního archivu v Mariánské Týnici Putovní výstava Národního archivu v Mariánské Týnici Putovní výstava Národního archivu v Mariánské Týnici