Úřední písemnosti a jejich hranice

Národní archiv si vás dovoluje pozvat na konferenci Úřední písemnosti a jejich hranice.

 

Praktické informace:
Datum konání: 12.–13. listopadu 2024
Místo konání: Budova Národního archivu na Chodovci
Jednací jazyky: čeština a slovenština, polština, němčina, případně angličtina
Přihlášky s názvem a stručnou charakteristikou předpokládaného příspěvku zasílejte do 30. 6. 2024 na adresu: konferencepvhpraha2024@gmail.com.
S publikací příspěvků se počítá.

Občerstvení po dobu konference je zajištěno, v úterý 12. 11. 2024 bude pro účastníky uspořádán společenský večer.
Pro zahraniční referenty lze po dohodě zajistit ubytování na náklady pořadatelů.
Účastnický poplatek činí 500 Kč, referující, studenti a důchodci poplatek neplatí.

Pozvánka – Konference Úřední písemnosti a jejich hranice (PDF – 592 kB)

 

Konference Úřední písemnosti a jejich hranice