Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé

Zdeňka Kokošková – Jaroslav Pažout – Monika Sedláková

Kniha se věnuje německé okupační správě Protektorátu Čechy a Morava na úrovni úřadů oberlandrátů a přináší tematickou edici dokumentů a biogramy všech 53 úředníků stojících v čele těchto úřadů v letech 1939 až 1945.

 

Knihu si můžete objednat zde.