Národní archiv získal cenné archiválie z Vídně

Generální ředitel Rakouského státního archivu ve Vídni Helmut Wohnout předal při slavnostní ceremonii dne 31. srpna 2023 za přítomnosti státního tajemníka v Ministerstvu vnitra Josefa Postráneckého a ředitele Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR Daniela Doležala do rukou ředitele Národního archivu Milana Vojáčka cenné archivní dokumenty.

Jedná se o písemnosti Úřadu nejvyššího dvorského štolby z let 1821–1897 dokumentující činnost císařských hřebčínů v Kladrubech nad Labem a Kopčanech, a dále o písemnosti ústřední pokladny Ředitelství císařských soukromých a rodinných fondů v Praze z let 1914–1917. Tyto dokumenty byly převzaty Československou republikou již po roce 1920 na základě tzv. pražské archivní úmluvy, nicméně v době druhé světové války byly opět převezeny do Vídně, odkud se po roce 1945 již nevrátily. Díky pochopení Rakouského státního archivu ve Vídni tak dochází k jejich definitivnímu vrácení do Prahy po téměř 100 letech.

Předání uvedených písemností bylo dalším ze symbolických milníků v dlouholeté vynikající spolupráci obou institucí, jak zdůraznili ve svých projevech ředitelé obou archivů. Helmut Wohnout navštívil Prahu společně se svými kolegy, pracovníky Rakouského státního archivu ve Vídni, Herbertem Huttererem, Franzem-Stefanem Seitschkem, Davidem Flirim a Andreasem Tittonem v rámci kulturní dohody mezi oběma státy, každoročně naplňované recipročními pobyty archivářů z obou států. Rakouští kolegové navštívili kromě obou budov Národního archivu v rámci svého pražského pobytu také Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Strahovskou knihovnu, Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegera, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a Pražský hrad.

Dosavadní i perspektivní spolupráce mezi oběma institucemi byla diskutována nejen při formálních i neformálních rozhovorech, ale i při slavnostním obědě, který pro ředitele obou institucí uspořádala dne 30. srpna 2023 velvyslankyně Rakouské republiky v Praze Bettina Kirnbauer ve své rezidenci.

Vrcholem pobytu rakouské delegace v Praze pak bylo rovněž udělení medaile Za zásluhy o české archivnictví generálnímu řediteli Rakouského státního archivu ve Vídni Helmutu Wohnoutovi. Udělením této medaile ocenil ministr vnitra nejen jeho vědeckou a odbornou činnost, ale především jeho dlouholetý přínos pro česko-rakouské vztahy v oblasti archivnictví.

Dokumenty získané z Rakouského státního archivu ve Vídni budou v Národním archivu urychleně zpracovány a zpřístupněny badatelské veřejnosti.

Národní archiv získal cenné archiválie z VídněNárodní archiv získal cenné archiválie z VídněNárodní archiv získal cenné archiválie z Vídně Národní archiv získal cenné archiválie z Vídně  Národní archiv získal cenné archiválie z VídněNárodní archiv získal cenné archiválie z VídněNárodní archiv získal cenné archiválie z VídněNárodní archiv získal cenné archiválie z Vídně Národní archiv získal cenné archiválie z Vídně