České stopy v Užhorodu

 

Národní archiv se podílel prostřednictvím PhDr. Davida Hubeného, Ph.D. spolu s dalšími českými institucemi a užhorodskými odborníky na projektu zaštítěném Českým centrem Kyjev na přípravě podkladů pro průvodce po architektonických památkách, které vznikly během československé správy Podkarpatské Rusi, nynější Zakarpatské oblasti.

Národní archiv ve svých fondech ústředních státních úřadů uchovává množství dokumentace (žádosti, návrhy, plány, fotografie) týkající se výstavby jednotlivých státních budov, nebo příspěvků na jiné veřejné budovy.

Ačkoliv projekt skončil již v roce 2021, výsledky mohly být prezentovány až nyní. Stále věříme, že se projekt podaří rozšířit i do původně plánované podoby České stopy na Podkarpatské Rusi.