23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů“

Národní archiv a Ministerstvo vnitra ČR uspořádali pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve dnech 12. a 13. března 2019 23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů (Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen)“. Jednalo se o každoroční středoevropské setkání odborníků k problematice digitální archivace a e-Governmentu, kdy se prezentovaly a diskutovaly nové postupy a zkušenosti při provozu digitálních archivů, elektronické spisové služby, elektronizace úředních agend nebo aktuálních trendů při zpřístupňování archiválií v on-line prostředí.

Letošního setkání v Národním archivu se účastnilo přes 160 odborníků z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska a hostující České republiky. Zastupovali pět národních nebo spolkových archivů, téměř tří desítky zemských, kantonálních nebo oblastních archivů, řadu městských, specializovaných nebo mediálních archivů a experty z akademické sféry a IT sektoru. Aktuální poznatky a zkušenosti představilo na čtyřicet přednášejících nejen během plenární části, ale i během osmi tematických workshopů.

Platforma „AUdS“ se zformovala v roce 1997 v rámci německy mluvících zemí a postupně integruje další evropské zájemce o výměnu zkušeností v oblasti digitální archivace. Národní archiv zde zastupuje české archivnictví od roku 2014. Aktivně prezentoval své výsledky na předešlých setkáních ve Vídni (2015), Postupimi (2016) a Basileji (2017), kde byl zároveň vybrán za pořadatele letošního setkání.

Program konference (PDF – 420 kB)