The League of Nations: The First Global Peacekeeping Organization in the Changing World – Interdependences and Reflexions

Historický ústav Akademie věd České republiky spolu s Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Národním archivem a Institut für Osteuropäische Geschichte Universität Wien (Institutem východoevropských dějin Vídeňské univerzity), pořádá ve dnech 3.–4. listopadu 2022 mezinárodní konferenci s tématem „The League of Nations: The First Global Peacekeeping Organization in the Changing World – Interdependencies and reflections“ (Společnost národů: První světová instituce pro obranu míru v měnícím se světě – Interdependence a reflexe) v Praze ve Vile Lanna (V Sadech 1, Praha 6).

Dovolujeme si Vás na tuto konferenci pozvat.

Koná se v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Odolná společnost pro 21. století“. Potenciály krize a efektivní transformace, který je koordinován Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky, vědecké výzkumné instituce (AV ČR, v. v. i.) pod vedením doc. RNDr., Mgr. Alice Koubové, Ph.D., Ph.D. (https://strategie.avcr.cz/programy/odolna-spolecnost). Podílí se na něm 11 pracovišť AV ČR a další spolupracující instituce. Probíhá s podporou Rektorátu Univerzity Karlovy projekt CENTRAL (Central European Network for Teaching nad Research in Academic Liason) s letošním tématem projektů „Central Europe: What unites and divides us“ a projekt COOPERATIO pro vědní oblast History, Vídeňské univerzity a rakouského Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Spolkového ministerstva pro vzdělání, vědu a výzkum). Konferenci poskytli záštitu ministr zahraničních věcí ČR, předsedkyně Akademie věd ČR a rektorka Univerzity Karlovy.

Program konference (PDF – 2,05 MB)